03/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 25. mars 2020

Deltagere: Kristin (Leder), Alvhild (FIN), Monika (Nestleder), Ellen Johanne (FHS), Trond (FA) Tonje (FIN) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Øyvind (FIN)

Saksliste:

Sak 1: Informasjon og utveksling om utfordringar i koronasituasjonen – alle

Styret delte og utvekslet informasjon om koronasituasjonen

Sak 2: Dokumentet Arbeidstid – felles prinsipp

Styret diskuterte og kom med innspill i dokumentet, og drøfting av dokumentet skal følges opp på senere møter i lokallagsstyret.

Sak 3: Tidspunkt for nytt årsmøte

Forslag: Årsmøtet avholdes 23. april som digitalt møte.

Referent

Olav Christian Ruus