19/17 Informasjonbrev uke 19

Info til styret uke 19

I) Sist innspurt for tilsetning av dekaner og direktører De skal tilsattes i styremøte 11 mai om saksbehandling blir ferdig slik at jeg/vi kan skrive under på innstillingene.


II) Jeg legger ved de siste planer for OU-programmet med P1, P2 og P3. I P3 er tillitsvalgte lite synlig, det er uheldig og jeg vil ta det med på møte med WH mandag 8 mai. Prosjektplan for P4 – digitalisering har ikke blitt presentert for HTV. Det er også foruroligende at omstillingshandboka og omstillingsavtalen ikke blir nevnt som bakgrunnsdokument.

III) 5 mai var det AU møte der vi blant annet snakket om saker som er satt opp til IDF møte 8 mai (det vil bli sendt ut referat).

Sak 41/17 Styresaker

    • Fullmakt til rektor om å ev trekkje studietilbod frå SO-opptak – drøftingssak

her må de tillitsvalgte inn får rektor gjør endeling vedtak. Det er mange ulike faktore som må frem får et tilbud kan trekkes men

    • Vedtak av fakultetsnamn - drøftingssak

Det er viktig at det ikke blir for lange navn og at det er overbyggende. Det blir ekstra viktig at navn på instituttene synliggjør fag/utdanningen

Endeling program for medlemsmøte 6.-7. juni er satt.

IV) Jeg vil på IDF møte i region Bergen (ber Hege og Gisle gjøre tilsvarende) og IDF på HVL be om at det synliggjøres resurser på arbeidsplanene øremerket merbelastning/arbeid grunnet fusjonen (ca 40at per semester). Det må også på en eller annen måte synliggjøres at adm. også har denne belastningen.

V) Har fått melding om at institutter i ettertid er blitt fakturert for felles samlinger knyttet til møter på tvers av regioner. Om dette er rett vi jeg be om er redegjørelse for SAKS midlene vi har fått.

VI) Jeg er blitt kaldt inn på møte 9 mai om ny finansieringsmodell. Kan ikke delta da jeg er i Oslo. Da jeg takket nei til invitasjon forsvant alle papirene til saken. Når jeg får ta i dem sender jeg det til dere.

Mvh