05/23 FF-FA Referat 25. mai 2023

Sted: Digitalt Zoom
Møte 05/23 25.05.2023    kl.14.00-15:00 

Til stede: Elise A Eriksen Lise Vik-Haugen NY Hallstein Madsen  Jan Ove Henriksen  June A. Stafsnes Svein Bjarne Brandtsgård  Bente Hatlevoll (referent)   

Saksliste: 

1. Campus-runde
2. Samlinger/medlemsmøter (Flåm-seminaret og utvidet styremøte i Haugesund)
3. Revidering av HVLs lønnspolitikk – innspill til endringer?
4. ID-møte i FA 26/5 – saksliste og innspill til saker/spørsmål?
5. Evt. 

1) Campus-runde 

- En del spørsmål og usikkerhet knyttet til det pågående omstillingsprosjektet for administrasjonen. Mer informasjon vil komme på Vestibylen. 


2) Samlinger/medlemsmøter

OU-seminaret i Flåm 10.-11. mai for alle FF-medlemmer.
Tema: Medarbeiderskap – oppsummering – bra seminar.
Ca 12 -TAP-medlemmer deltok. Vi må aktivt forsøke å få flere TAP-medlemmer til å delta. Fin mulighet til å bli kjent med kollegaer på tvers av campus og fag.

Kommende seminar:
Utvidet lokallagsstyreseminar 14.-15. juni i Haugesund. Alle klubbstyrene er invitert.
Ca. 15 påmeldte. Saksliste er ikke sent ut ennå, men årets lønnsoppgjør blir et sentralt tema. Fra FF-FA deltar June, Hallstein og Jan Ove.

Under planlegging:
Dagsseminar for TA-medlemmer i Bergen 5. sept. (arrangeres av FFTA/FBF) blir muligvis endret til lunsj- seminar med overnatting og middag fra 4.- 5. september.
Jan Ove sender ut foreløpig informasjon om dette til medlemmer. Det blir klubbstyremøte i forkant av seminaret fra lunsj.


3) Revidering av HVLs lønnspolitikk 

– innspill til endringer? Det er påbegynt et arbeid med å revidere lønnspolitikken til HVL.
Ny lønnspolitikk skal vedtas i begynnelsen av september.
Gjert Anders deltar i arbeidet.
Hallstein og Jan Ove har gitt innspill til endringer. Fremdeles mulig å komme med innspill (kan sendes til Gjert Anders/Jan Ove). 


4) ID-møte i FA 26/5 – saksliste og innspill til saker/spørsmål 

Økonomi og budsjett – informasjon om situasjonen for FA (innspill fra FF)
Status areal og byggesaker.
Omstillingsavtale/handbok og faglig organisering FIN/FØS.
Status for omstilling – organisering og dimensjonering av støttefunksjoner. (hovedsak) Bjørg Kristin Selvik skal orientere om kunnskapsgrunnlaget (fase 1) for dette prosjektet.
Wiggo Hustad skal orientere om foreløpige planer for fase 2. (fase 2 består av dialogmøter med de ulike enhetene) 


Evt
- Pensjonist og generelle tillegg – spørsmål om etterbetaling. Jan Ove sjekker.
- Det er startet et arbeid med å revidere Tilpasningsavtalen. Medbestemmelse på instituttnivåønsket ifm. Sammenslåingen av FIN/FØS. Gjert Anders deltar i arbeidet.
- Nyhetsbrev skal sendes ut før sommerferien. Jan Ove lager forslag.
- Semesterets siste klubbstyremøte blir 20. juni.