10/23 FF-FA Referat 13. november 2023

Til stede:
Elise A. Eriksen
Hallstein Madsen
Jan Ove Henriksen
June A. Stafsnes
Svein Bjarne Brandtsgård
Lise Vik-Haugen (referent)

Møtetidspunkt: 09.00-09.30

Agenda:

1) Informasjon

2) Medlemsmøte 24/11 – tema?

3) ID-møte 15/11 – saker, spørsmål?

1) Informasjon

*Hallstein og Jan Ove til Gardermoen 14.11.23 på heldagsmøte med tema omstilling. Jurist fra FF sentralt deltar. *Jan Ove på kontaktseminar for FFTA - Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte i Tromsø 8.-10.11. Linda T. Lydersen (FHS) deltok også fra HVL. * Lønnsforhandlingene: De fleste har nå fått melding fra sin nærmeste leder.

2) Medlemsmøte 24/11 – tema?

Tema: Lønnsoppgjøret, revidering av tilpasningsavtalen, planer for samlinger i 2024. Omstillingsprosjektet er det bedre å informere om på et senere møte, da man foreløpig ikke er kommet så langt med dette arbeidet.

Jan Ove og Gjert Anders har innlegg, lunsj lokalt etterpå.

Jan Ove sender ut felles invitasjon.

3) ID-møte 15/11 – saker, spørsmål?

Status for omstillingsprosjektet er allerede meldt inn som sak. Jan Ove vil også spille inn behov for kompetanseutvikling og god bruk av kometansemidlene som sak, da dette er ekstra viktig når organisasjonen er inne i omstillingsprosjekter.

Saksliste for ID-møtet forelå ikke da vi hadde styremøtet.