34/17 Informasjonsbrev uke 34

I) Høring på Ny intern budsjettfordelingsmodell (frist 1. sept.) vært tatt opp i AU på møte 24 aug.

Gjert-Anders Askevold og Kristin Hinna jobber ut et utkast. Deta Gasser har blitt spurt, men kan ikke være med da hun har feltveiledning hele dagen og undervisning om kvelden. Ragnhild Ihle er også sport, men har ikke tid. Har ikke fått svar fra Hedvig Rørvik og en fra FØS.

Jobber ut et utkast som sendes til dere.

II) Det er blitt ferdigstilt et dokument lønnspolitikk ved HVL. Se vedlegg

III) Det har vært møte med ref.gruppe for det fjerde ph.d studiet (Responsible Innovation and Regional Development) onsdag 23 aug. Man satser på å sende inn søknad til NOKUT 1 nov.

IV) Ved Bergen har vi hatt en vellykket studentrekrutering på Organisasjonsdag 2017, 23 aug. Vi fikk 16 nye student medlemmer.

V) Hege Gjerde Sviggum, Gisle Yngvar Romslo Kleppe, Gjert Anders Askevold og Kristin Hinna var på innledende møte om de lokal lønnsforhandlingen (2.5.1). Vi har en forståelse med ledelsen at man i år ønsker gruppekrav, ikke individuelle forhandlinger. Potten ser ut til å være på 6.153.807 til UNIO, YS-stat, LO-stat og de uorganiserte. Akademikerne sin pott er på 1.102.834.

Plan for gjennomføring ligger i vedlegg.

Forhandlingsmøte 25.-26. okt. er flyttet til 26.-27. okt.

VI) Dato for felles seminar med Inn er satt til 22.-23. nov. i Bergen. Tema blir blant annet vedtekter og hvordan jobbe for uthevning lønnsforskjeller. Vi tar et storstyremøte i tilknytning til seminarer. Mer info kommer

VII) Det blir UNIO seminar 28.-29. nov. en eller annen plass på Vestlandet. Hvor mange vi får med er litt uvisst, men det blir mer enn 5 personer.

VIII) Kristin Hinna sitter som tillitsmanns rep. for innstilingsutval for økonomi og areal direktør. Søknadsfristen gikk ut 27 aug. Intervjuer 2 oktober.

Mvh

Kristin