17/17 Informasjonsbrev uke 17

Info til styret uke 17

I) I løpet av 26 og 27 april og 2 mai vil det bli gjennomført intervjuer til fire dekanstillinger og to direktører

Instillingsutvala

Dekanstillingar:

  • Rektor Berit Rokne

  • Trond Ueland (ekstern styremedlem)

  • Dekan Sigurd Sandvold

  • Avdelingsdirektør Wenche Fjørtoft

  • Studentar

   • Dekan Ingeniør Frida Øien

   • Dekan helse Frida Øien

   • Dekan lærerutdanning Martin Furland

   • Dekan nautikk/økonomi/samf Frida Øien

  • Tillitsvalte:

   • Dekan Ingeniør Pål-Albert Olsen

   • Dekan helse Reidun Stavland

   • Dekan lærerutdanning Torunn Herfindal

   • Dekan nautikk/økonomi/samf Kristin Hinna

Direktørstillingar:

  • Rektor Berit Rokne

  • Trond Ueland (ekstern styremedlem)

  • Kristin Ravnanger (tidl. dekan, no utdanningsdirektør)

  • Avdelingsdirektør Wenche Fjørtoft

  • Student Frida Øien

  • Tillitsvalte:

   • Dir. areal/økonomi Torunn Herfindal

   • Dir. org. Kristin Hinna

II) Sammensetning av utvalget for ny Budsjettfordelingsmodell

  1. Rasmus Stokke (Leder)

  2. Asle Holte

  3. Knut Steinar Engelsen

  4. Jan Ove Henriksen

  5. Kirsten Bakken

  6. Karianne Bergheim

  7. Studentrepresentant

  8. Tillitsvalgt

Svein Tore Sviggum vil være sekretær for utvalget.

Det etableres en «regne-gruppe» bestående av:

  1. Kristine Tangen

  2. Frank Haugen

  3. Elise Eriksen

  4. Svein Tore Sviggum

III) Jobber med å følge opp bruk av Vestibylen med tanke på debatter innad i huset

IV) Vil invitere studenter til møte der vi får en felles tilnærming til egenbetaling på ekskursjoner osv.

V) Legger ved program for GLU samling på Voss

VI) vi har hatt vårt første møte i AU. Referat følger