16/17 Informasjonsbrev uke 16

Info til styret uke 16

I) Jeg legger ved er referat som UDF og FF har hatt med GLUP (Grunnskolelærer prosjektet)

Vi fikk ikke aksept på å ha eget IDF møte, men har bedt om at rektor sende forespørsel om jevnlige møter med prosjektgruppen

II) På IDF møte ba vi om at det ble vurdert om man skulle lyse ut stillingene som prorektor/nærregions ledere. Det er to som har trukket søknadene sine, og vi mener det er et «lite» grunnlag og tilsette på.

III) vi har signalisert vår uro i forhold til direktørstillingene og ber om at man ikke holder igjen ekstern utlysning ved få interne søkere. Spesielt fordi det er faste stillinger – ikke åremål

IV) Tidsplanen for OU-prosjektet er vi bekymret for. Dette er spilt inn til WH. Også hvordan man utvelge ansatte i ulike arbeidsgrupper/råd

V) Til Ingers innspill som ble tatt opp på IDF møte

«Jeg har en konkret sak som jeg ber om at du har i bakhodet. Det gjelder egenbetaling på ekskursjoner. Jeg mener at HVL bør øke tilskuddet til viktige ekskursjoner i stedet for å tvinge gjennom en utvanning av undervisningen ved at obligatoriske og arbeidskrevende utferder blir gjort frivillige. Det vil ødelegge kvaliteten på undervisningen i mange fag.”

Rektor kunne ikke si noe, og jeg spurte om det ville bli gitt ekstra tilskudd. Dette ville hun ikke si noe om, men virket som om det var en kostnad som ville falle på studentene.

Jeg mener dette må spilles inn til dep. ift. finansieringsklasse på fag der dette er «påkrevd». Flere fag vil kunne ha problemer med å oppfylle ferdighetsmål gitt i læringsutbyttemål

Skal holde saken varm. Vi kan snakke mer om det på AU 24 april

Ellers har det vært lite aktivitet i påskeuka

Mvh