01/24 FMTS Referat 26. jan 2024

Referat styremøte 26.1.2024, 13-14

Til stedet: Kyrre, Pål, Svein Gunnar, Lars, Svein Magne

Gjennomgang av sakslisten til ID-møtet 29.01.2024


S-2/24 Stillinger i prosess


S-4/24 Møtestruktur og arbeidsform i ID-møte


S-5/24 Oppdragsbrev


S-6/24 Mandat til utvalg


S-7-24 Arbeidstidsplanlegging


Referent, Deta Gasser, 26.1.2024