21/17 Informasjonsbrev uke 21

Info til styret uke 21

I) Det har vært møte med «trien» på GLUP. Legger ved vedlegg

II) Det har vært AU møte 19 mai.

III) Skal ha møte med alle de hovedtillitsvalgte i Sogndal 23-24 mai.

IV) 22 mai har Sogndal medlemsmøte, Hinna deltar her. Prøver å få til et tilsvarende møte med Stord/Haugesund

V) møte med Wiggo Hustad om OU-programmet 23 mai.

Mvh

Kristin