03/20 Årsmøte lokallaget HVL, 2020

Referat kommer.

Årsmelding - se vedlegg nedenfor: