04/18 Referat styremøte Forskerforbundet, HVL – 23. april 2018

Godkjenning av referat og innkalling

Innkalling og referat frå Lokallagsstyre møte 12.04.18 blei godkjent utan merknadar: http://arkiv.ff-hvl.no/referater-fra-lokallagstyremoeter/2018/04-18-referat-fraa-styremoete-i-forskerforbundet-ved-hvl-12-april-2018

Skal lokallaget utnemne ein fast referent

Styret tok ein diskusjon på denne saka og fant at det kunne være tenleg. Nestleiar Gunnar Onarheim tok på seg dette oppdraget for lokallaget.

Informasjonsaker

- OU-seminar Balestrand: seminaret blir på Kviknes Hotell 6.-8. juni. Programmet blir arbeida med fortløpande. Påmeldingslenke blir sendt ut til medlemmane i starten av mai.

- E-postlister til alle medlemmar i lokallaget blir oppretta og Klubbleiarane blir oppført som eigarar av desse e-postlistene.

- Verv og ekstranettet: Når årsmøta i klubbane er haldne sender leiar inn liste over personar med verv slik at alle får tilgang til Tillitsvalgtportalen på FF sine sider.

- K2 og aktivitetsbaserte arbeidsplassar: leiinga ved HVL arbeidar med informasjon ut til alle tilsette om K2 og aktivitetsbaserte arbeidsplassar. Instituttleiarane skal sørge for at informasjonen kjem ut og at Questback om aktivitetsbaserte arbeidsplassar blir gjennomført, for å finne ut kven som vil flytte inn i K2.

- Brennpunkt onsdag 25.04.18 kl. 21.20 er om aktivitetsbaserte arbeidsplassar og fleire personar i Forskerforbundet ved HVL er med i dette programmet.

Runde rundt bordet

Nærregion Sogn og Fjordane

Nærregion Bergen

Nærregion Stor/Haugesund

FLKI

FHS

FIN

FØS

TAP

Saksliste IDF-møte

Gjennomgang av sakene til IDF-møte 24.04.18. Referat frå møtet ligg her: https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/rad-og-utval/idf-mote/

Styresakene

Gjennomgang av styresakene 26.04.18: https://www.hvl.no/om/styret/2018-03-styremote/

Eventuelt

- Lokallaget må arbeide med rutiner for å ta imot nye medlemmar

- Minner om Heimesida til FF: http://www.ff-hvl.no/