05/18 Referat klubbstyremøte FHS 22. mai 2018

Mandag 22.05. ble det innkalt til klubbmøte for FF-klubb FHS.

Det har vært vanskelig å finne et tidspunkt som passer. Tre medlemmer møtte opp fra Campus Bergen: Mona Vestbøstad, Sidsel Kaland, Anne Britt Vika . Gunnar Onarheim var med fra Campus Sogndal, og Ellen Johanne Svendsbø, Christine Øie var til stede fra campus Stord.

Møteleder Ragnhild Ihle

Ragnhild Ihle orienterte om aktuelle saker for Forskerforbundet

  • Strategisk plan

  • Administrativ organisering

  • Lønnspolitiske retningslinjer

  • Faktortildeling arbeidstid

  • Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

  • Tidsregistrering for arbeidstid

  • Foretaksmodell Lønnsforhandlinger – forberedelse av streik

Innspill:

  • FHS-siden bør gjøres mer tilgjengelig fra Vestibylen

  • Medlemslisten bør oppdateres (Sogndalsmedlemmene ikke fått mail om møte)

  • FHS må følge opp høringer på offentlige rapporter

Forslag til nytt klubbstyre:

Ellen Johanne Svendsbø, leder – Campus Stord (fra august)

Ragnhild Ihle, Campus Bergen

Knut Magne Aanestad, Campus Sogndal

1 person Campus Bergen

Lars Kvinge, Campus Stord

1 person Campus Førde

Siden vi var så få, kom vi ikke lenger enn dette. De som var til stede ble oppfordret til å tenke flere personer til styret.

Nettside intranett for det nye fakultetet: https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fhs/

Ref. Ragnhild Ihle