10/18 Referat klubbstyremøte FØS 30. okt 2018

Referat Klubbstyremøte Forskerforbundet FØS 30.10.18

(deltakarar: Hilde Sandhåland, Monika Alvestad Reime og Kristin Lofthus Hope)

Sakliste:

FoU tid: kultur for forsking ved FØS.

Arbeidsplanar:

innspel til arbeidet frå klubbstyret

    • Ekstra tid til forberedelar første gang ein har fag

    • Tilbakemelding på timetal då dette må vera relatert til nivå (bachelor eller master), tal på studentar og om ein har undervist i faget tidligare

    • Skeiv fordeling av undervisningstid

Medarbeidarsamtalar:

understreka til leiinga at dette skal bli gjennomført og skal vera eit tilbod til dei tilsette.

Referat frå ID-møte: https://www.hvl.no/contentassets/37c8fbdd9cda4bbb96541191ec129649/20181031_referat_id_mote_fos.pdf