09/18 Referat klubbstyremøte FØS 24. sept 2018

(deltakarar: Hilde Sandhåland, Monika Alvestad Reime og Kristin Lofthus Hope)

Gjekk gjennom innkomne krav frå medlemmane ved FØS til lønsforhandlingane som startar 24. oktober.

Laga ei foreløpig prioriteringslista, og gjekk gjennom prinsippa for lønspolitikken ved HVL.