07/22 Klubbstyremøte FIN referat 12. des 2022

Referat klubbstyremøte, 12.12.2022, 14:00-14:45, 

Til stedet: Deta, Lars Arne, Martin (fra 14.30)

Forfall: Svein Gunnar
Sak 01 – lønnsforhandlinger – evaluering?


Omstendelig og tidskrevende prosess. Generelle tillegg, individuelle tillegg. 

Ønsker å få på plass nettbasert løsning for innsending av lønnskrav. 

Utfordringer å få tak i rett tallmateriale


Sak 02 – ID-møte 14.12.2023


Deta stiller på ID-møtet. 

Saksliste til ID-møtet: 


Sak 31/H22 Videre arbeid med budsjett 2023

I styremøtet 24. november vedtok HVL budsjettrammen for FIN. Se styresaken her. 

For FIN sin del betyr det et nedtrekk i vårt budsjett for 2023 med 11,6 millioner. Fakultet må levere sitt budsjett innen 28. februar 2023. På møtet vil det bli gått gjennom hvordan prosessen ved fakultetet blir frem mot dette, bl.a. med budsjettmøter med instituttene der man sammen må se på ulike tiltak for å stå bedre økonomisk rustet for årene fremover.   


Hva står på fakultetets investeringsplan? Kan avsetningene brukes til å kompensere for lavere budsjett? Er det planer for flere nedleggelser/nullopptak framover?

Emnevegg, gjøre studieplanen mer effektiv, mest relevant for ingeniørfageneSak 32/H22 Særavtale om kompensasjon for merarbeid ved IMN 

HR har hatt forhandlinger med de tillitsvalgte (12. desember) om en særavtale kompensasjon for merarbeid ved IMN. Dekanen vil informere om denne prosessen.


Sak 33/H22 Utlysningstekster instituttlederstillinger

Dekanen vil informere om tidsplanen om stillingsutlysningene, og vise eksempel på et forslag til utlysningstekst.


Sak 34/H22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.


Sak 35/H22 Orientering ved organisasjonene


Sak 36/H22 HMS


Sak 37/H22 Nye stillinger

En oppdatert oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2022 er lagt ved (Vedlegg 2). Nye stillinger siden sist møte starter på linje 77.


Prosess rundt oppretting av nye stillinger, hvor mange nye stillinger har fakultetet råd til å opprette i 2023?


Sak 38/H22 Orientering ved dekan


Sak 39/H22 EventueltSak 03 – Runde rundt bordet


Digitalt medlemsmøte: 

Spent på oppmøte – Deta forbereder noen slides, ellers er det åpent for innspill fra medlemmerKva skal vi gjøre med klubbpengene?

https://forskerforbundet.nettvarehotellet.no/butikk/ 

Alle i FF-FIN styret kan bestille seg noe inntil 1000kr i Forskerforbundets nettbutikk

Må betales selv først, og så få en det refundert i Unit4 Utleggsrefusjon, belastes prosjekt 21506 Klubb FIN Høgskulen på Vestlandet. Bør gjøres helst i løpet av uka.