03/22 Klubbstyremøte FHS, 18.mars 2022 

Referat 18.mars, 2022, Klubbstyremøte FHS

Tilstede
Åse Renolen, Ragnhild Ihle, Agnes Fotland, Knut Magne Aanestad og Ellen J. Svendsbø

- Valg av klubbleder
Ellen J. Svendsbø ble enstemmig valgt for 2 nye år (2022-2024)

- Fordeling av oppgaver
Klubbleder presenterte mulige forslag for endring av fordeling av oppgaver og timer. Etter en kort diskusjon ble denne saken lagt til neste klubbstyre, der vi felles kan ta avgjørelse av fordeling av timer og oppgaver når vi vet hvor mange timer vi har til rådighet i klubben vår.

- Ref

Ellen j. Svendsbø