08/22 Klubbstyremøte FA 17.8.2022

Sted: Digitalt Zoom Møte 8, 17.08.2022 kl.10.00-11.00

Til stede:

Svein Bjarne Brandtsgård
Jan Ove Henriksen
Hallstein Madsen
June Audsdotter Stafsnes
Bente Hatlevoll (referent)

Fravær: Elise Aabel Eriksen

Sak 1 Konstituering av nytt styre

Det nye styret konstituerte seg selv. Jan Ove Henriksen: leder Hallstein Madsen: nestleder Bente Hatlevoll: referent Svein Bjarne Brandtsgård: epostlister Leder og nestleder møter på lokallagsstyremøtene. Nestleder bistår leder med arbeidet knyttet til de lokale lønnsforhandlingene. Fordeling av andre arbeidsoppgaver kommer vi tilbake til. Vi fortsetter med digitale møter ca hver 14. dag. Neste møte blir 30. august

Sak 2 Lokale lønnsforhandlinger

Prosedyre for lokale 2.5.1-forhandlinger høsten 2022 for HVL er sendt ut. Forslag til prosedyre for lokale 2.5.1-forhandlinger høsten 2022 fra Forskerforbundet er sendt ut.

Hovedtillitsvalgt Gjert Anders ønsker å ha flere tillitsvalgte med på formøter.

Alle tillitsvalgte må være godt informert om den nye hovedtariffavtalen. Helst delta på kurs i regi av FF-sentralt. Angående de lokale lønnsforhandlingene i år, så ønsker vår klubb at det fortsatt skal være generelle tillegg til alle. Viktig at alle medlemmer får en lønnsøkning, spesielt i år med økte generelle leveomkostninger.

Vi ønsker å ha et eget webinar for alle teknisk-administrative medlemmer – helst 12. sep. Hovedfokuset blir tematikk som bare gjelder våre stillingsgrupper. Leder tar kontakt med Gjert Anders ift. frist for endelig innsendelse av lønnskrav.

Sak 3 Ymse

  • Medlemsrekruttering - sende ut velkomstbrevet til de vi blir oppmerksomme på er nyansatte hos oss. (sendes ut pr Campus)

  • Ha et fysisk medlemsmøte på hver Campus i høst m/lunsj?

  • Hva kan vi gjøre for å profilere oss selv mere? Tema på et senere klubbstyremøte.

  • Hjemmesiden: Bente har gitt Jon Ø. Hoem beskjed om hva som skal ut og inn under Klubb FA.