04/22 Klubbstyremøte FA 29.4.2022

Sted Digitalt Zoom Møte 5: 29.04.2022 kl.12.30-13.30

Til stede

Tonje Velde
Jan Ove Henriksen
Hallstein Madsen
Elise Aabel Eriksen
Svein Bjarne Brandtsgård
June Audsdotter Stafsnes
Bente Hatlevoll

Referent Bente Hatlevoll

Saksliste Agenda:

  1. Orienteringssaker

  2. OU-seminaret på Voss 31.5-01.06 22


Sak 1 Orienteringssaker

v/ Jan Ove Vi må forberede oss på at det kan bli streik fra 24. mai. Medlemmer fra vår klubb kan bli tatt ut allerede i 1. uttak.

ID-møte i Fellesadministrasjonen 28. april v/Jan Ove a) Fagforeningen må bli flinkere til å melde inn saker, og gjerne i god tid før møtene. Ledelsen skal skjerpe seg på å sende ut saklisten tidligere enn før. Agendaen skal legges ut på Vestibylen (ID-utvalg Fellesadministrasjonen - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no))

b) Orientering v/ Helge Olsen fra Avdeling for kommunikasjon. Han orienterte om organisasjonsendringer i denne avdeling. Skulle gå fra 6 team til to faggruppeenheter. Positive tilbakemeldinger på at denne endringen hadde vært at det en god prosess med mye involvering.

c) Bjørg Kristin Selvik – orienterte om strategiarbeidet i HVL. Forslag til ny strategiplan skal ut på høring til høsten, og innspillsmøter i juni.

d) Orientering om nytilsette ved HVL. Vi sender ut velkomsthilsen fra FF. Vi tar ansvar for hver våre Campus.


Sak 2 OU-seminaret på Voss

v/ Tonje Styret drøfter programmet. Alt er ikke helt spikret ennå. Tonje og Jan Ove arbeider videre med å settle foredragsholdere. Invitasjon og påmelding sendes ut i begynnelsen av uke 18. av Tonje og Hallstein i samarbeid. Bente sørger for endelig avtale med Voss Fellesbryggeri Vi har ca 25 plasser og påmeldingsfristen er 16. mai.