01/22 Klubbstyremøte FA, 25. 2 2022

Sted
Digitalt Zoom Møte 4: 25.02.2022 kl.09.30-10:15

Til stede
Tonje Velde, Jan Ove Henriksen, Svein Bjarne Brandtsgård, Bente Hatlevoll, June Audsdotter Stafsnes

Referent
Bente Hatlevoll

Saksliste Agenda:

1. Klubbens årsmøte 16. mars

2. Evt

Sak 1 – Klubbens årsmøte 16. mars

Gjennomgang av innkalling og årsrapport til det kommende årsmøte for klubben vår før de sendes ut til medlemmene.

Sak 2 –E vt.

a) Epost fra klubbleder ved FIN med overskriften: «Teknisk-administrativt ansatte på FIN og medlem i Forskerforbundet» Godt skrevet epost som er sent ut til TAP-medlemmer i FIN om det med tilhørighet til Fakultetsklubben og FF-FA klubben. Det er ønske om at det i alle klubbstyrer skal være 1 medlem fra TAP for å kunne ivareta denne gruppens behov og interesser. Et eksempel til etterfølgelse for de andre Fakultetsklubbstyrene.

b) Klubbene er bedt om å komme med innspill i saken om midlertidige ansettelser i HVL. FF-FA kjenner ikke til at midlertidighet er en stor utfordring for våre medlemmer pr nå.