05/19 Styremøte, klubb FIN, 6. mai 2019

Referat fra FF-FIN- HVL styremøte nr. 3 2019

Sted: Skype-møte

Tid: 6. mai 2019, klokken 14:30

Tilstede: Alvhild Alette Bjørkum, Lise Bjørkhaug Gundersen, Deta Gasser, Gisle Kleppe og

Forfall: Øyvind M. Berge

Sak 13/2019: Møtereferat

Referat fra sist FF-FIN styremøte, 21.03.19, er ikke lagt ut på nett enda. Blir lagt ut sammen med referatet fra dette møtet (Øyvind).

Sak 14/2019: Høring - Prinsipper for tildeling av FoU-tid ved HVL

Det foregår en høring rundt prinsipper for tildeling av FoU-tid ved HVL. Grunnlaget for høringen er rapporten som et utvalg utarbeidet i høst 2018, og som vi allerede har nøye kommentert i høst 2018. Selve høringsdokumentet omfatter et sammendrag av modellen som rapporten foreslår, samt 5 konkrete høringsspørsmål. Høringsinstanser er de 5 fakultetene, samt fagforeningene. FF-HVL har gjennomført en digital spørreundersøkelse blant medlemmene sine, hvor de direkte kunne svare på de 5 høringsspørsmålene. Innen fristen 1. mai hadde 32 medlemmer fra hele HVL svart, derav 3 fra FIN (2 fra Sogndal, 1 fra Bergen). Basert på disse og på våre detaljerte innspill fra høsten 2019 utarbeider klubbstyret et høringssvar fra FF-FIN, som HTV skal ta hensyn til i fellessvaret fra FF-HVL. Høringsfristen er 15. mai 2019.

Sak 15/2019: Kandidater til høgskulestyre

Lise Bjørkhaug Gundersen (klubbstyre-medlem) stiller som kandidat til høgskulestyret. Per dags dato har ikke kandidatlisten blitt offentliggjort, men det forventes en presentasjon av kandidatene på Vestibylen i god tid før valguken 20.-24. mai.

Sak 16/2019: Kandidater til fakultetsrådet

Kandidater til fakultetsrådet er offentliggjort på Vestibylen. https://www.hvl.no/Vestibylen/nyhende/her-er-kandidatane-til-fakultetsrada/

Tre FF-FIN medlemmer stiller til valg: Gry Sjøholt, Marte Lange-Vik, Carsten Helgesen. Valguken er 6.-10. mai.

Sak 17/2019: FF-FIN lunsj

Vi diskuterte om vi skulle starte opp med uformelle FF-FIN-Lunsjer pr institutt/studiested, for eksempel siste onsdag i mnd. Erfaringen med det tidligere har vært at veldig få medlemmer stiller opp. Vi konkluderte med at det er bedre med konkrete medlemsmøter når det kommer opp viktige saker, og at vi prøver å få til minst ett medlemsmøte per semester, enten campus-vis eller med video-overføring.

Sak 18/2019: Eventuelt

Alvhild og Gisle deltar på OU-seminar på Utstein kloster (8.-10. Mai). Alvhild har et innlegg om arbeidet vårt i klubbstyret, og fokuserer på fou-tid/vilkår.

Klubbsammensetning: Gisle lager en oversikt over hvor mange medlemmer vi har på hvert institutt og campus. Dette med tanke på framtidig klubbstyre-sammensetning: det er viktig at alle medlemmene føler seg representert, og at institutt med mange medlemmer får en representant inn i klubbstyret.

ID-møte mandag 13. mai: Deta stiller på Skype, Alvhild er på reise, men prøver å koble seg på. Gisle er vara for Alvhild i tilfelle hun ikke kan koble seg på.

Møtet ble avsluttet kl 15:35, referat godkjent på sirk xx.05.19.

09.05.2019

Deta Gasser, referent